RF - FB Scan Cookie

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để scan email và thông tin nick facebook khác từ đầu vào là 1 hoặc một danh sách các cookie *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động email và thông tin nick đã scan ra được vào tệp txt *> Tự động phân loại thành hotmail, yahoo mail, và mail khác

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Sửa lỗi bị dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Thêm logic lấy ngày sinh và địa chỉ (tăng cường khả năng lấy) *> Tăng tốc lấy dữ liệu =>V1.0.3.0 *> Thêm tính năng fix lỗi chặn cookie *> Cập nhập giao diện mới *> Bổ sung sẵn phần tùy chọn [Bật chế độ kiểm tra Country] để chuẩn bị cho phiên bản sau

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 32 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)