RF - FB Register Basic

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký tài khoản facebook *> Số luồng max 300 luồng *> Hỗ trợ đa dạng các phương pháp giả mạo IP *> Cài đặt các thông tin đăng ký random

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (21/12/2021) *> Update thêm nhiều loại giả mạo IP =>V1.0.2.0 (05/03/2022) *> Update full chức năng proxy mới với đầy đủ nhiều phương thức =>V1.0.3.0 (18/04/2022) *> Thêm chức năng xuất clone bị checkpoint (để sử dụng tut mở checkpoint) =>V1.0.4.0 (22/05/2022) *> Cải thiện tốc độ tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 559 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 558 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)