RF - FB Recover Checker

1.2.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra email có thể tiến hành recover hay không (khôi phục mật khẩu) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ fake IP với (SSH, PROXY HTTP hoặc SOCKS, Good Proxy (goodproxy.net), 911, TMProxy ) *> Hỗ trợ xuất tệp đầu ra với nhiều định dạng *> Tự động chia tệp theo số link liên kết

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.8.0 (26/04/2021) *> Thêm tính năng chia tệp theo số mail liên kết (1 liên kết, 2 liên kết, ...) =>V1.1.9.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool =>V1.2.0.0 (17/06/2021) *> Update api check recover mới =>V1.2.1.0 (17/06/2021) *> Fix lỗi không fake ip khi chạy bước 1

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 4 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)
Gói dịch vụ 5 Gia hạn ngày 90 (Ngày) 1000000 (VND)