RF - FB Recover Checker

1.1.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra email có thể tiến hành recover hay không (khôi phục mật khẩu) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ fake IP với (SSH, PROXY HTTP hoặc SOCKS) *> Hỗ trợ xuất tệp đầu ra với nhiều định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi tắt tool đối với user mới lần đầu sử dụng =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi không check recover được một số đuôi mail đặc biệt =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi diss tool khi chạy =>V1.0.4.0 *> Tăng tốc check recover *> Thêm chức năng cho phép user đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục tool =>V1.0.5.0 *> Update API Facebook (Facebook Fix) *> Tăng tốc độ check x3 (tối ưu API) *> Tự động lưu email|password (nếu có) , ngày trước chỉ lưu mỗi email =>V1.0.6.0 *> Update giao diện *> Thêm tính năng loại bỏ IP bị chặn (black list) bằng cách sử dụng email mồi *> Mở giới hạn max 300 luồng =>V1.0.7.0 *> Fix lỗi chặn IP "Lỗi KP bước 6". Khi bị báo lỗi này user chỉ cần đợi hoàn thành rồi Ctrl+R lần nữa để chạy lại những mail lỗi là hết =>V1.0.8.0 *> Update thuật toán mới của facebook (thuật toán cũ đã bị chặn) =>V1.0.9.0 *> Update thuật toán fix lỗi bước 1 =>V1.1.0.0 *> Fix lỗi thiếu file =>V1.1.1.0 *>Tăng tốc check recover khi thay đổi thuật toán mới do facebook fix =>V1.1.2.0 *> Update api mới fb (fb fix) =>V1.1.3.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool *> Tăng tốc khởi động tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 4 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)
Gói dịch vụ 5 Gia hạn ngày 90 (Ngày) 1000000 (VND)