RF - FB Recover Checker

1.3.0.1

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra email có thể tiến hành recover hay không (khôi phục mật khẩu) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ fake IP với (SSH, PROXY HTTP hoặc SOCKS, Good Proxy (goodproxy.net), 911, TMProxy ) *> Hỗ trợ xuất tệp đầu ra với nhiều định dạng *> Tự động chia tệp theo số link liên kết

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.2.8.0 (07/05/2022) *> Fix lỗi không check được liên kết với mail yahoo =>V1.2.9.0 (08/05/2022) *> Thêm logic kiểm tra đối với mail đã bị đá khỏi liên kết =>V1.3.0.0 (06/09/2022) *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP. Tối ưu hóa thuật toán check IP =>V1.3.0.1 (07/09/2022) *> Fix lỗi xuất tệp chưa đúng format

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 4 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)
Gói dịch vụ 5 Gia hạn ngày 90 (Ngày) 1000000 (VND)