RF - FB Get UID From Link Recover

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy UID từ link recover *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP với nhiều phương thức *> Tự động xuất tệp trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (03/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.2.0 (02/01/2022) *> Fix lỗi tool không bật lại trình duyệt khi người dùng đóng thủ công trước đó =>V1.0.3.0 (30/05/2022) *> Tăng tốc lấy uid (đổi IP không cần tắt trình duyệt) *> Thêm chức năng thông báo khuyến mại

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 391 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 999 (VND)
Gói dịch vụ 513 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 150000 (VND)