RF - FB Get UID From Email

1.1.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy UID của tài khoản facebook khi biết email, sử dụng cookie bất kỳ làm nguyên liệu. *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ tự động lưu UID mà mình vừa mới tìm được vào trong tệp *> Giả mạo IP với Socks Port

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang sử dụng =>V1.0.2.0 *> Bỏ phần text box hiển thị mail thành công và thất bại để giảm giật lag khi user quét hàng triệu mail *> Thêm tính năng cho phép user có thể dùng nhiều tài khoản trên 1 máy =>V1.0.3.0 (10/01/2021) *> Thêm tính năng tự động xoay vòng cookie để sử dụng *> Tăng tốc quá trình lấy UID từ email *> Update giao diện =>V1.0.4.0 (16/01/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool *> Tăng tốc khởi động tool =>V1.0.5.0 (05/02/2021) *> Thêm chức năng giả mạo ip bằng socks port (có thể dùng 911 hoặc SSH connector) =>V1.0.6.0 (11/03/2021) *> Update api mới fb =>V1.0.7.0 (16/03/2021) *> Update api get uid =>V1.0.8.0 (17/03/2021) *> Thêm tính năng xuất tệp cookie live, die trong quá trình chạy =>V1.0.9.0 (29/04/2021) *> Update api mới của facebook =>V1.1.0.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 39 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)