RF - FB Get Recover Code

1.3.7.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy code khi recover (chức năng quên mật khẩu khi dùng Facebook) *> Hỗ trợ hàng triệu đuôi mail khác nhau (mail domain doanh nghiệp và các mail cá nhân) *> Hỗ trợ giả mạo IP với GoodProxy, SSH, HTTP, Socks, 911, TmProxy, TinsoftProxy,... *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu mail đã get code thành công hoặc thất bại *> Hỗ trợ xuất tệp mail với tùy chọn của người dùng *> Hỗ trợ chọn MailBox muốn chọn *> Hỗ trợ lấy code cho những mail đã cài đặt tính năng forward

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.3.2.0 (06/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/Socks có user+pass =>V1.3.3.0 (06/02/2022) *> Update logic fake ip cho quá trình get code bằng imap =>V1.3.4.0 (11/03/2022) *> Update thuật toán mới FB =>V1.3.5.0 (12/03/2022) *> Thêm kiểm tra đăng nhập email trước khi recover =>V1.3.6.0 (12/03/2022) *> Fix lỗi khi set sai giờ máy tính thì không về code =>V1.3.7.0 (16/03/2022) *> Thay đổi server lấy time UTC

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 401 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 16 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)