RF - FB Get Recover Code

1.1.7.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy code khi recover (chức năng quên mật khẩu khi dùng Facebook) *> Hỗ trợ hàng triệu đuôi mail khác nhau (mail domain doanh nghiệp và các mail cá nhân) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP Proxy và SOCKS Proxy *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Có chức năng giúp người dùng tự thêm mới đuôi mail (IMAP data) với 2 chế độ: TỰ ĐỘNG VÀ THỦ CÔNG *> Tự động lưu mail đã get code thành công hoặc thất bại *> Hỗ trợ xuất tệp mail với tùy chọn của người dùng *> Hỗ trợ chọn MailBox muốn chọn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Thêm tính năng tự động reload kiểm tra sau khi đồng bộ imap với với server *> Thêm tính năng cho phép người dùng chạy nhiều tài khoản trên 1 máy tính (chỉ cần clone thư mục tool) =>V1.0.3.0 *> Thêm tính chế độ chọn IP - NORMAL (chế độ dùng ip thật của máy tính) *> Fix lỗi không thể chạy lại mail khi lần trước đó bị [ vượt quá số lần thử ] *> Thêm tính năng bỏ qua mail đã thành công trước đó, chỉ quét lại mail bị lỗi =>V1.0.4.0 *> Fix lỗi lấy sai code khi lấy lần đầu (lấy code 8 số) =>V1.0.5.0 *> Cập nhập API mới của facebook (FB mới quét) *>Thêm chức năng lưu lại các mail đang quét dở (phòng trường hợp dis tool) - giới hạn thêm chỉ 50K mail cho 1 lần chạy *> Tăng tốc chức năng đọc code trong mail (x2 speed) *> Sửa phần hiển thị trạng thái mỗi mail khi chạy để người dùng dễ quan sát tiến độ chạy =>V1.0.6.0 *> Update API facebook (FB Fix) *> Thêm hiển thị thông báo khi user thêm ssh, proxy sai định dạng =>V1.0.7.0 *> Sửa lại logic khi chạy, chỉ chạy những item đánh dấu chọn. =>V1.0.8.0 *> Thêm logic get code 1 số đuôi đang chặn việc đọc code bằng tool: alice.it =>V1.0.9.0 *> Mở max giới hạn 300 luồng =>V1.1.0.0 *> Thêm tùy chọn đọc mail từ folder MailBox khác nhau. Mặc định là MailBox: Inbox, giờ người dùng có thể đọc từ MailBox Đã hỗ trợ get link recover từ mail balan như onet.pl, o2.pl,..... =>V1.1.1.0 *> Cập nhật thuật toán mới get code (do facebook fix) =>V1.1.2.0 *> Fix lỗi không mở được tool =>V1.1.3.0 *> Fix lỗi lưu trạng thái khi tắt tool giữa chừng =>V1.1.4.0 *> Fix lỗi thêm imap data =>V1.1.5.0 (03/01/2021) *> Fix lỗi không lấy được code FB trong hotmail =>V1.1.6.0 (11/01/2021) *> Fix lỗi không thêm được mail mà trong pass chứa ký tự đặc biệt " ' " =>V1.1.7.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool *> Tăng tốc khởi động tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 16 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)