RF - FB Get Recover Code

1.3.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy code khi recover (chức năng quên mật khẩu khi dùng Facebook) *> Hỗ trợ hàng triệu đuôi mail khác nhau (mail domain doanh nghiệp và các mail cá nhân) *> Hỗ trợ giả mạo IP với GoodProxy, SSH, HTTP, Socks, 911, TmProxy, TinsoftProxy,... *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu mail đã get code thành công hoặc thất bại *> Hỗ trợ xuất tệp mail với tùy chọn của người dùng *> Hỗ trợ chọn MailBox muốn chọn *> Hỗ trợ lấy code cho những mail đã cài đặt tính năng forward

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.3.0.0 (21/11/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.3.1.0 (28/11/2021) *> Fix lỗi lệch giao diện

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 401 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 16 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)