RF - FB Get Recover Code

1.2.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy code khi recover (chức năng quên mật khẩu khi dùng Facebook) *> Hỗ trợ hàng triệu đuôi mail khác nhau (mail domain doanh nghiệp và các mail cá nhân) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP Proxy và SOCKS Proxy *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Có chức năng giúp người dùng tự thêm mới đuôi mail (IMAP data) với 2 chế độ: TỰ ĐỘNG VÀ THỦ CÔNG *> Tự động lưu mail đã get code thành công hoặc thất bại *> Hỗ trợ xuất tệp mail với tùy chọn của người dùng *> Hỗ trợ chọn MailBox muốn chọn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.5.0 (03/01/2021) *> Fix lỗi không lấy được code FB trong hotmail =>V1.1.6.0 (11/01/2021) *> Fix lỗi không thêm được mail mà trong pass chứa ký tự đặc biệt " ' " =>V1.1.7.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool *> Tăng tốc khởi động tool =>V1.1.8.0 (23/01/2021) *> Update thuật toán lấy code trong mail (thay đổi IMAP) =>V1.1.9.0 (31/01/2021) *> Update chức năng đọc mail từ thư mục khác (mặc định là thư mục Inbox) =>V1.2.0.0 (24/02/2021) *> Update api mới của facebook (fix lỗi bước 6 - FB cập nhập mới) =>V1.2.1.0 (22/03/2021) *> Thêm tính năng giả mạo IP với 911 và PORT *> Thêm tính năng giả mạo User-Agent =>V1.2.2.0 (05/04/2021) *> Update tất cả các loại giả mạo IP *> Update max 300 luồng cho mọi loại giả mạo IP =>V1.2.3.0 (06/04/2021) *> Update định dạng link recover khi xuất tệp (FB update ngày 06/04/2021) =>V1.2.4.0 (14/04/2021) *> Update tính năng lấy UID từ link recover =>V1.2.5.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 401 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 500000 (VND)
Gói dịch vụ 16 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1500000 (VND)