RF - FB Get Cookie From OAuth

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy cookie từ uid|pass hoặc uid|pass|2FA facebook *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP *> Hỗ trợ giả mạo User-Agent *> Xuất tệp định dạng chuẩn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.3.0 (09/09/2021) *> Update TmProxy *> Thêm TinsoftProxy =>V1.0.4.0 (29/12/2021) *> Fix lỗi không mở được browser mới khi người dùng vô tình tắt browser

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 447 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)