RF - FB Cookie Checker

1.0.2.0

TẶNG

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check cookie LIVE/DIE *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Không check point *> Tự động lưu tệp LIVE/DIE khi check

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc check cookie *> Thêm tính năng mở nhiều account trên 1 máy bằng cách clone thư mục tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 43 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 999 (VND)