RF - FB Check Email Linked

1.1.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check xem một email đã được dùng cho việc đăng ký fb chưa (check email đã liên kết với fb chưa) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo ip với SSH, HTTP Proxy, SOCKs4 SOCKs5 proxy, 911, ... *> Tự động lưu kết quả khi quét *> Hỗ trợ xuất tệp với khả năng tùy biến cao

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.1.0 (02/07/2021) *> Update chức năng loại bỏ ip khi bị block =>V1.1.2.0 (31/08/2021) *> Update TmProxy, thêm tùy chọn config nhiều key chạy đa luồng 1 lúc *> Thêm TinsofProxy *> Update UI theo chuẩn mới =>V1.1.3.0 (28/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP: Http và Socks có user+pass =>V1.1.4.0 (01/03/2022) *> Thêm OBC_Proxy =>V1.1.5.0 (19/09/2022) *> Cập nhật phương thức giả mạo IP mới *> Cập nhật giao diện mới nhất

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 69 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)