RF - FB Check Email Linked

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check xem một email đã được dùng cho việc đăng ký fb chưa (check email đã liên kết với fb chưa) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo ip với SSH, HTTP Proxy, SOCKs4 SOCKs5 proxy *> Tự động lưu kết quả khi quét *> Hỗ trợ xuất tệp với khả năng tùy biến cao

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi không kết nối được server =>V1.0.2.0 *> Update Api Facebook (FB Fix) *> Tăng tốc độ check liên kết =>V1.0.3.0 *> Update giao diện mới *> Thêm tính năng loại bỏ IP bị facebook block (Black list) bằng cách sử dụng list mail liên kết mồi *> Nâng max giới hạn từ 50 -> 300 luồng =>V1.0.4.0 *> Update thuật toán mới của facebook (fb fix) =>V1.0.5.0 *> Update thuật toán mới của facebook (fb fix) - 01/11/2020

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 69 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)