RF - FB Check Email Linked

1.1.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check xem một email đã được dùng cho việc đăng ký fb chưa (check email đã liên kết với fb chưa) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo ip với SSH, HTTP Proxy, SOCKs4 SOCKs5 proxy, 911, ... *> Tự động lưu kết quả khi quét *> Hỗ trợ xuất tệp với khả năng tùy biến cao

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.6.0 (20/01/2021) *> Update tính năng tự động lưu trạng thái khi tắt tool hoặc dis tool khi đang chạy =>V1.0.7.0 (28/02/2021) *> Fix lỗi paste dữ liệu chậm *> Fix lỗi không xóa (xóa đơn) mail trên bảng điều khiển =>V1.0.8.0 (03/04/2021) *> Tăng max số luồng khi giả mạo SSH từ 50 -> 300 (luồng) *> Tối ưu việc sử dụng RAM khi chạy =>V1.0.9.0 (30/04/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy =>V1.1.0.0 (11/06/2021) *> Update thuật toán check liên kết (giảm số bước phải check từ 6 -> 2 bước) *> Tăng tốc kết nối ssh =>V1.1.1.0 (02/07/2021) *> Update chức năng loại bỏ ip khi bị block =>V1.1.2.0 (31/08/2021) *> Update TmProxy, thêm tùy chọn config nhiều key chạy đa luồng 1 lúc *> Thêm TinsofProxy *> Update UI theo chuẩn mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 69 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)