RF - FB Check Code Recover

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra code fb là code 6 số hay 8 số, xuất danh sách mail recover *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP với nhiều phương thức khác nhau *> Tự động xuất kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (12/03/2022) *> Update thuật toán FB =>V1.0.2.0 (01/06/2022) *> Update định dạng xuất tệp (cho phép biết tình trạng mail có bị đá hay không) =>V1.0.3.0 (02/06/2022) *> Fix lỗi xuất sai đối với trường hợp bị đá email rồi =>V1.0.4.0 (09/09/2022) *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 564 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)