RF - FB Backup UID - VIP

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup ảnh bạn bè với đầu vào là UID và token full quyền *> Hỗ trợ đa luồng tốc độ cao (max 5 luồng chính và 5*50 luồng phụ = 1250 luồng) *> Cho phép chọn số ảnh khi backup mỗi bạn bè *> Xuất định dạng file backup K49 *> Thêm tùy chọn bỏ qua việc backup những uid đã được backup từ những lần trước đó

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Tăng tốc quá trình backup *> Fix lỗi dừng chương trình khi đang chạy bị chậm (ấn dừng nhưng hơn phút sau mới dừng) *> Thêm tính năng cho phép người dùng có thể sử dụng nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone nhiều thư mục tool *> Thêm tính năng cho phép người dùng bỏ qua việc backup những uid đã backup từ các lần trước *> Thêm phần hiển thị những token nào đang hoạt động (token chưa bị block - khác với hiển thị token live) =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi backup thất bại do token bị block *> Tăng tốc back up thêm 10% =>V1.0.3.0 *> Tăng tốc quá trình lưu tệp backup *> Fix lỗi không dừng khi hết token *> Đổi tên tool từ: [RF - FB Backup UID] -> [RF - FB Backup UID - VIP] =>V1.0.4.0 ** Big update ** *> Cập nhập tút back up mới cho tool. *> Giảm độ ngốn token tool (bằng 1/30 độ ngốn token ngày trước) *> Update full ảnh bạn bè đầy đủ hơn rất nhiều so với bản RF-FB-BACKUP-UID-BASE =>V1.0.5.0 (11/11/2020) *> Update new api facebook =>V1.0.6.0 (12/11/2020) *> Update new api facebook (x100 speed) =>V1.0.7.0 (13/11/2020) *> Thêm trạng thái hiển thị cho phép người dùng biết khi nào token bị chặn =>V1.0.8.0 (13/11/2020) *> Thêm logic backup tất cả bạn bè, hạn chế bỏ sót

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 145 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)