RF - FB Backup UID - VIP

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup ảnh bạn bè với đầu vào là UID và token full quyền *> Hỗ trợ đa luồng tốc độ cao *> Cho phép chọn số ảnh khi backup mỗi bạn bè *> Xuất định dạng file backup K49 *> Thêm tùy chọn bỏ qua việc backup những uid đã được backup từ những lần trước đó *> Backup ảnh full đầy đủ hơn rất nhiều so với bản RF-FB-BACKUP-UID-BASE

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Tăng tốc quá trình backup *> Fix lỗi dừng chương trình khi đang chạy bị chậm (ấn dừng nhưng hơn phút sau mới dừng) *> Thêm tính năng cho phép người dùng có thể sử dụng nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone nhiều thư mục tool *> Thêm tính năng cho phép người dùng bỏ qua việc backup những uid đã backup từ các lần trước *> Thêm phần hiển thị những token nào đang hoạt động (token chưa bị block - khác với hiển thị token live) =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi backup thất bại do token bị block *> Tăng tốc back up thêm 10% =>V1.0.3.0 *> Tăng tốc quá trình lưu tệp backup *> Fix lỗi không dừng khi hết token *> Đổi tên tool từ: [RF - FB Backup UID] -> [RF - FB Backup UID - VIP] =>V1.0.4.0 ** Big update ** *> Cập nhập tút back up mới cho tool. *> Giảm độ ngốn token tool (bằng 1/30 độ ngốn token ngày trước) *> Update full ảnh bạn bè đầy đủ hơn rất nhiều so với bản RF-FB-BACKUP-UID-BASE

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 145 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)