RF - FB Backup UID - BASE

1.0.6.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup ảnh bạn bè với đầu vào là UID và token (full quyền/ EAAG) *> Hỗ trợ đa luồng tốc độ cao (max 1 luồng chính và 1*50 luồng phụ = 50 luồng) *> Cho phép chọn số ảnh khi backup mỗi bạn bè *> Xuất định dạng file backup K49 *> Thêm tùy chọn bỏ qua việc backup những uid đã được backup từ những lần trước đó

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm *> Tốn rất ít token (1 token có thể dùng backup cho vài uid), nhược điểm: chất lượng backup không cao như bản [RF - FB Backup UID - VIP] =>V1.0.1.0 *> Thêm tính năng lưu lại trạng thái uid khi backup xong (thành công hay lỗi) trong tệp /data/status_uid.txt =>V1.0.2.0 *> Thêm tính năng hiển thị số bạn bè backup thành công sau khi backup *> Thêm thuật toán scan ảnh bạn bè (đã get được full ảnh bạn bè) =>V1.0.3.0 (13/11/2020) *> Update api mới facebook =>V1.0.4.0 (07/02/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy đời thấp hơn =>1.0.5.0 (15/02/2021) *> Thêm tút giảm die token trong quá trình chạy *> Fix lỗi tạo folder dư thừa khi backup uid bị checkpoint =>V1.0.6.0 (05/03/2021) *> Fix lỗi xuất thiếu file html

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 78 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)