RF - FB Backup UID - BASE

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup ảnh bạn bè với đầu vào là UID và token (full quyền/ EAAG) *> Hỗ trợ đa luồng tốc độ cao *> Cho phép chọn số ảnh khi backup mỗi bạn bè *> Xuất định dạng file backup K49 *> Thêm tùy chọn bỏ qua việc backup những uid đã được backup từ những lần trước đó *> So với phiên bản [RF - FB Backup UID - VIP], không tốn token nhưng chất lượng backup thấp đi (về số lượng và ảnh có mặt người)

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm *> Tốn rất ít token (1 token có thể dùng backup cho vài uid), nhược điểm: chất lượng backup không cao như bản [RF - FB Backup UID - VIP] =>V1.0.1.0 *> Thêm tính năng lưu lại trạng thái uid khi backup xong (thành công hay lỗi) trong tệp /data/status_uid.txt =>V1.0.2.0 *> Thêm tính năng hiển thị số bạn bè backup thành công sau khi backup *> Thêm thuật toán scan ảnh bạn bè (đã get được full ảnh bạn bè)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 78 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)