RF - FB Backup Token

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là token của 1 nick. Tùy vào token đầu vào là full quyền hay thiếu quyền sẽ back up được nhiều hoặc ít thông tin *> Hỗ trợ đa luồng (max 5 luồng chính, 50 luồng bạn bè) *> Tiến hành back up những thông tin sau: Ảnh bạn bè, ngày sinh, comment gần nhất, danh sách bạn bè inbox

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là token của 1 nick. Tùy vào token đầu vào là full quyền hay thiếu quyền sẽ back up được nhiều hoặc ít thông tin *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tiến hành back up những thông tin sau: Ảnh bạn bè, ngày sinh, comment gần nhất, danh sách bạn bè inbox =>V1.0.1.0 *> Update thuật toán backup mới tăng tốc độ backup ảnh bạn bè (3K bạn bè trong vòng 10 giây) =>V1.0.2.0 (14/11/2020) *> Update api mới fb =>V1.0.3.0 (26/03/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Update thuật toán backup mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 104 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 350000 (VND)