RF - FB Backup Token

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là token của 1 nick. Tùy vào token đầu vào là full quyền hay thiếu quyền sẽ back up được nhiều hoặc ít thông tin *> Hỗ trợ đa luồng (max 5 luồng chính, 50 luồng bạn bè) *> Tiến hành back up những thông tin sau: Ảnh bạn bè, ngày sinh, comment gần nhất, danh sách bạn bè inbox

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (14/11/2020) *> Update api mới fb =>V1.0.3.0 (26/03/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Update thuật toán backup mới =>V1.0.4.0 (14/09/2021) *> Update giao diện mới *> Thêm chức năng giả mạo IP tránh bị block

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 104 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 350000 (VND)