RF - FB Backup Cookie

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là 1 cookie của tài khoản đó *> Hỗ trợ đa luồng (max 5 luồng chính, 50 luồng bạn bè) *> Hỗ trợ backup: Ảnh bạn bè, ngày tháng năm sinh, danh sách bình luận gần nhất

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (14/11/2020) *> Update api fb =>V1.0.3.0 (26/03/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Update thuật toán backup mới =>V1.0.4.0 (15/09/2021) *> Update giao diện mới *> Thêm chức năng giả mạo IP tránh bị block

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 496 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 106 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)