RF - FB Ads Manage

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check tài khoản quảng cáo cá nhân FB và hiển thị các thông tin tài khoản: *> Đã chi tiêu *> Ngưỡng *> Số tiền phải trả *> Giới hạn ngày (check limit hoặc no limit) *> Chi tiêu lớn nhất

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Update chức năng cho phép login nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 57 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)