RF - FB Ads Manage

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check tài khoản quảng cáo cá nhân FB và hiển thị các thông tin tài khoản: *> Đã chi tiêu *> Ngưỡng *> Số tiền phải trả *> Giới hạn ngày (check limit hoặc no limit) *> Chi tiêu lớn nhất

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Update chức năng cho phép login nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục =>V1.0.2.0 *> Update Giao diện mới FB =>V1.0.3.0 (07/11/2020) *> Thêm logic check nolimit với trường hợp lần đầu tiên kiểm tra

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 57 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 400000 (VND)