RF - Etsy Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra DIE/LIVE tài khoản etsy *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo IP *> Tự động xuất tệp theo định dạng chuẩn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (30/08/2021) Sản phẩm dùng để kiểm tra DIE/LIVE tài khoản etsy *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo IP *> Tự động xuất tệp theo định dạng chuẩn =>V1.0.1.0 (07/09/2021) *> Update TmProxy (cho phép thêm nhiều apikey để chạy đa luồng cùng lúc) *> Thêm TinsoftProxy =>V1.0.2.0 (12/09/2021) *> Thêm chức năng tự động xuất file đầu vào khi chạy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 464 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 463 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)