RF - Domain Checker

1.2.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra domain đã bị đăng ký hay chưa đăng ký. *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Kiểm tra domain đã đăng ký hay chưa. Nếu chưa đăng ký thì giá của nó là bao nhiêu *> Xuất kết quả theo định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.8.0 (27/03/2022) *> Thêm site 4, site 5 (x30 speed) =>V1.1.9.0 (29/03/2022) *> Update site 4, bảo trì site 5 =>V1.2.0.0 (28/07/2022) *> Cập nhật API check domain mới nhất =>V1.2.1.0 (27/09/2022) *> Cập nhật các phương thức giả mạo IP mới nhất

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 408 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 374 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)