RF - Delete Mail Box

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để xóa tất cả mail trong tất cả hòm thư như: Hộp thư đến, Spam, Rác, Đính kèm, Mạng xã hội,... *> Tool mặc định 300 luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (18/11/2020) Sản phẩm dùng để xóa tất cả mail trong tất cả hòm thư như: Hộp thư đến, Spam, Rác, Đính kèm, Mạng xã hội,... *> Tool mặc định 300 luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP =>V1.0.1.0 (05/04/2021) *> Update logic delete mail mới =>V1.0.2.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy =>V1.0.3.0 (06/09/2021) *> Update UI + logic delete message bằng IMAP mới nhất

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 274 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 275 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)