RF - CitromailHu Register

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @citromail.hu *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector,... *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (19/11/2020) *> Thêm tính năng tự đổi IP ở 911 =>V1.0.2.0 (04/03/2021) *> Tăng tốc khởi động ở máy cấu hình thấp *> Thêm chức năng lưu trạng thái đang chạy =>V1.0.3.0 (30/11/2021) *> Update API mới nhất *> Update giao diện tool *> Thêm phương thức giả mạo IP: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.4.0 (18/04/2022) *> Update API citromail

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 213 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 214 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)