RF - Check Password Email

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra mật khẩu email (tất cả các loại đuôi mail, domain doanh nghiệp, mail cá nhân, hotmail, gmail, gmx, yahoo,aol,....) *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ fake IP *> Hỗ trợ hàng triệu đuôi mail *> Hỗ trợ tự động lưu mail sau khi check *> Hỗ trợ người dùng tự thêm IMAP data nếu thiếu dữ liệu IMAP

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc độ check pass *> Thêm tính năng cho phép user chạy nhiều tài khoản trên một máy tính bằng cách clone nhiều thư mục tool =>V1.0.3.0 *> Update chức năng cập nhập imap setting từ server *> Update logic check pass, tăng tốc x5 speed *> Fix lỗi xuất tệp tự động khi chọn chế độ proxy =>V1.0.4.0 (19/01/2021) *> Tăng x5 tốc độ check *> Thêm tính năng lưu giữ trạng thái đang check khi thoát tool (tool tắt giữa chừng vẫn lưu lại được) *> Cập nhập thêm imap mail server =>V1.0.5.0 (05/03/2021) *> Fix lỗi bị đơ khi copy (Ctrl+V)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 20 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)