RF - Captcha

1.0.1.0

MIỄN PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kết hợp giải captcha cho các tool của redftool *> Tối ưu hiển thị captcha để xử lý (chỉ hiện mỗi captcha, không hiển thị các phần khác của site đích) *> Tăng tốc độ load mạng siêu nhanh *> Hỗ trợ giải captcha bán tự động đối với captcha khó

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (04/04/2022) *> Tool miễn phí *> Mở chức năng tự động giải recaptcha invisiable v2 =>V1.0.1.0 (05/04/2022) *> Tăng tốc giải captcha invisible v2 -> x5 speed