RF - AOL Register Basic

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký tài khoản aol (tool bán tự động) *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP đa dạng (GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKs, 911,...) *> Hỗ trợ tự động nhận OTP và tự động điền thông tin *> Kết hợp nhập captcha tay để tăng độ trust *> Tự động lấy mật khẩu ứng dụng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (12/04/2022) *> Fix lỗi bước 3 =>V1.0.2.0 (28/04/2022) *> Update dịch vụ simfast =>V1.0.3.0 (19/08/2022) *> Fix lỗi không đăng ký thành công ở bước tạo thông tin =>V1.0.4.0 (22/08/2022) *> Update api simfast.

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 552 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 553 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)