RF - AOL Checker

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE mail AOL *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.7.0 (24/11/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.8.0 (18/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo ip: Http/Socks có user+ pass

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 285 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 8 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)