RF - AOL Checker

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE mail AOL *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi tắt tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Thêm tính năng hỗ trợ người dùng đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục tool *> Tăng tốc độ check DIE/LIVE =>V1.0.3.0 *> Update logic check Aol (Aol fix) *> Update UI + icon

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 285 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 8 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)