RF - AOL Checker

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE mail AOL *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi tắt tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Thêm tính năng hỗ trợ người dùng đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 máy bằng cách clone thư mục tool *> Tăng tốc độ check DIE/LIVE =>V1.0.3.0 *> Update logic check Aol (Aol fix) *> Update UI + icon =>V1.0.4.0 (30/01/2021) *> Tăng tốc độ khởi động tool *> Update api mới aol.com =>V1.0.5.0 (22/02/2021) *> Thêm tính năng lưu trạng thái đang chạy (phòng rủi ro khi đi diss mạng hoặc mất điện vẫn lưu trạng thái cũ)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 285 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 8 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)