RF - Amazon Checker

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE (check liên kết) tài khoản amazon *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau *> Vượt captcha nếu gặp captcha

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (08/05/2021) *> Thêm tính năng vượt captcha khi black ip =>V1.0.2.0 (31/10/2021) *> Update giao diện mới nhất *> Thêm nhiều loại giả mạo IP *> Thêm nhiều phương thức giải captcha =>V1.0.3.0 (24/11/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.4.0 (06/12/2021) *> Fix lỗi giao diện =>V1.0.5.0 (06/04/2022) *> Update các loại giả mạo IP mới nhất

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 497 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 498 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)