RF - Amazon Checker

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check DIE/LIVE (check liên kết) tài khoản amazon *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau *> Vượt captcha nếu gặp captcha

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (08/05/2021) *> Thêm tính năng vượt captcha khi black ip

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 365 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 200000 (VND)
Gói dịch vụ 364 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)