RF - AbvBg Register

1.1.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @abv.bg (Mail Bulgaria) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector,... *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.0.0 (18/06/2021) *> Update tính năng chỉ sử dụng Ip ở 1 luồng =>V1.1.1.0 (29/08/2021) *> Update api mới từ site =>V1.1.2.0 (30/11/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.1.3.0 (06/04/2022) *> Fix lỗi không lấy được captcha

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 233 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 234 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)