RF - AbvBg Register

1.0.9.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @abv.bg (Mail Bulgaria) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (20/11/2020) *> Update api mới (thêm captcha google của abv) =>V1.0.6.0 (23/02/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Căn chỉnh giao diện tool =>V1.0.7.0 (03/05/2021) *> Cập nhập api mới của abv =>V1.0.8.0 (10/06/2021) *> Cập nhập api mới abv =>V1.0.9.0 (17/06/2021) *> Fix lỗi không thể giải captcha

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 233 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 234 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)