RF - AbvBg Register

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @abv.bg (Mail Bulgaria) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để đăng ký mail @abv.bg (Mail Bulgaria) *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi thiếu file không khởi động được tool =>V1.0.2.0 *> Thêm chức năng giả mạo IP 911 (tự change IP) =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi không mở được tool khi tên thư mục chứa ký tự đặc biệt =>V1.0.4.0 *> Update api mới (abv.bg fix) =>V1.0.5.0 (20/11/2020) *> Update api mới (thêm captcha google của abv)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 233 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 234 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)