RF - AbvBg Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @abv.bg (mail Bulgaria) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @abv.bg (mail Bulgaria) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi thiếu file không mở được tool ở 1 số máy =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi không mở được tool khi tên thư mục tool chứa ký tự đặc biệt

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 230 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 231 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)